Restoran NOBEL, Varaždin

  • Vlasnik: Turist d.o.o.
  • Glavni kuhar: Marin Pozder
  • Radno vrijeme: 11-22

U vodećih 100 restorana ušao je 13 puta i to 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2016 godine.