Bogato ilustrirana knjiga 100 vodećih hrvatskih restorana i njihovi specijaliteti

100 vodećih hrvatskih restorana i njihovi recepti 2003