Bogato ilustrirana knjiga 100 vodećih hrvatskih restorana i njihovi specijaliteti

100 vodećih hrvatskih restorana i njihovi recepti - 2014/2015