Konoba VINICA MONKOVIĆ, Ljuta

  • Vlasnik: Pero Monković
  • Voditelj: Pero Monković
  • Glavni kuhar: Lenko Monković

U vodećih 100 restorana ušao je 1 put i to 2023 godine.