Restoran KORTA, Orebić

  • Vlasnik: Ivo Violić-Indijan
  • Voditelj: Juraj Violić
  • Glavni kuhar: Bernard Dalmatin
  • Radno vrijeme: 07-22
  • Neradni period: 15.10. - 22.4.