Restoran FERAL, Rovinj

  • Vlasnik: Marino Deković
  • Voditelj: Rej Deković
  • Glavni kuhar: Marino Deković
  • Radno vrijeme: 11-14:30 17:30-23:30
  • Neradni period: 30.12. - 01.03.