Restoran KALVARIJA, Karlovac

  • Vlasnik: Josip Drmeš
  • Voditelj: Mirjana Drmeš
  • Glavni kuhar: Mario Brozović
  • Radno vrijeme: PET-NED: 12 - 24
  • Neradni dan: Utorak

U vodećih 100 restorana ušao je 2 put i to 1996 i 1997 godine.