Restoran STARI GRAD, Đurđevac

Poznat još i kao: PICOK

  • Vlasnik: HTT Picok
  • Voditelj: Vlasta Jager

U vodećih 100 restorana ušao je 1 put i to 1998 godine.