Restoran KLAS, Koprivnica

  • Vlasnik: Mirjana Šeb - Čižmešija
  • Voditelj: Mirjana Šeb - Čižmešija
  • Glavni kuhar: Tatjana Belušić
  • Radno vrijeme: 07-23 PET-SUB: 07-03

U vodećih 100 restorana ušao je 9 puta i to 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2006, 2009, 2010 i 2014 godine.