Restoran ŠTAGELJ, Starigrad

Restoran više ne posluje pod tim imenom ili vlasnikom, ali kako je svojedobno ušao na listu 100 vodećuih, vrijedno ga se je spomenuti.

U vodećih 100 restorana ušao je 5 puta i to 1995, 1997, 1998, 1999 i 2000 godine.