Restoran ANTE, Gospić

  • Vlasnik: GP Lika d.o.o.
  • Voditelj: Marijan Mraović
  • Glavni kuhar: Zdenka
  • Radno vrijeme: 06 -22