Konoba JURE, Krasno

  • Vlasnik: Katica Samarđija