Restoran KRUNA BARANJE, Lug

  • Vlasnik: Hotel Lug d.o.o.
  • Voditelj: Vinko Ručević
  • Glavni kuhar: Saša Vojnović
Radno vrijeme:
  • pon - uto 12:00 - 22:00
  • pon 12:00 - 18:00

U vodećih 100 restorana ušao je 1 put i to 2022 godine.