Restoran GRGIN DOL, Požega

  • Vlasnik: Primus d.o.o.
  • Voditelj: Marijana Pranić
  • Glavni kuhar: Marijana Pranić
Radno vrijeme:
  • pon - ned 07:00 - 23:00

U vodećih 100 restorana ušao je 1 put i to 1995 godine.