Restoran VINKO, Barbat na Rabu

  • Vlasnik: Milica Perčinić
  • Radno vrijeme: 17 - 23
  • Neradni period: 15.09. - 15.03.