Pečenjarnica BOSNA, Krk

  • Vlasnik: Fahir Aljić
  • Radno vrijeme: 12-24