Restoran STARI GRAD, Lovran

  • Vlasnik: Boško Milinović
  • Voditelj: Boško Milinović