Restoran TRABAKUL, Betina

  • Vlasnik: Mm-co d.o.o.
  • Voditelj: Željko Burtina
  • Neradni period: 31.08.-31.05.