Restoran TONI, Tisno

  • Vlasnik: Frane i Anka Čorkalo
  • Radno vrijeme: 10-24