Restoran TAVERNA RIVA, Bol

  • Vlasnik: Josip Eterović
  • Voditelj: Josip Eterović
  • Glavni kuhar: Josip Eterović
  • Radno vrijeme: 11-24
  • Neradni period: 01.11. - 15.01.