Restoran DALMACIJA, Vinkovci

Restoran više ne posluje pod tim imenom i/ili vlasnikom, ali ga spominjemo kao nositelja titule 100 vodećih...

U vodećih 100 restorana ušao je 8 puta i to 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 i 2004 godine.