Krčma PRKOS KOD BAĆ JOSE, Vinkovci

  • Vlasnik: Mirela Radman
  • Voditelj: Goran Radman
  • Glavni kuhar: Jadranka Radman
  • Radno vrijeme: 6-24