Restoran KORAK, Jastrebarsko

U vodećih 100 restorana ušao je 1 put i to 2023 godine.