Pizzeria FIANONA, Zagreb

  • Vlasnik: Sanjin Cejvanović
  • Glavni kuhar: Sanjin Cejvanović
  • Radno vrijeme: 08-24