Restoran JARUNSKI DVORI, Zagreb

  • Vlasnik: Jarunski dvori d.o.o.
  • Voditelj: Ivek Katušić
  • Radno vrijeme: 11.30 -24.00, nedjeljom 11.30-22.00