Restoran RIBARSKA KUĆA, Brodski Stupnik

  • Vlasnik: Mato Dikanović
  • Voditelj: Mato Dikanović
  • Glavni kuhar: Zdravka Kljajić
  • Ljetno radno vrijeme: 06-22
  • Zimsko radno vrijeme: 06-24
  • Neradni period: 01.01. - 01.01.