Restoran LEADER, Lupoglav

  • Lupoglav 8
  • 52426 Lupoglav, Istarska županija
  • Telefon: 0
  • Telefon: 0
  • Fax: 0

U vodećih 100 restorana ušao je 3 put i to 2001, 2002 i 2003 godine.