Restoran MOLO LONGO, Rijeka

  • Voditelj: Andrej Radalj
Restoran više ne radi. Na popisu je zbog višegodišnje titule 100 vodećih....

U vodećih 100 restorana ušao je 4 puta i to 2017, 2018, 2019 i 2020 godine.