Restoran PODRAVSKA KLET, Starigrad

  • Radno vrijeme: 10 - 22
  • Neradni dan: Ponedjeljak
Restoran nije više aktivan, ali zbog višegodišnje titule Restautant Croatica, red je da ga ovdje spomenemo.

U vodećih 100 restorana ušao je 23 puta i to 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 godine.